baner-news

Doanh nghiệp lập mới “teo tóp” vì kinh tế khó khăn

Quy mô các doanh nghiệp thành lập mới đang có xu hướng giảm mạnh cả về vốn đăng ký lẫn số lượng lao động.

12121231211_wwij

(Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1/2015 theo vùng lãnh thổ.)

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, trong tháng 1/2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 6.867 doanh nghiệp.

Tổng số vốn đăng ký 31.701 tỷ đồng, tăng 0,01% về số doanh nghiệp và giảm 27,5% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 1/2015 đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ.

Tương tự, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01 là 103.511 lao động, giảm 7,4% so với cùng kỳ.

Xét về địa bàn đăng ký thành lập, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 1/2015 cho thấy,

Tây Nguyên là vùng có mức suy giảm lớn nhất trong cả nước về số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường (mức giảm 62,9%).

Tiếp theo là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với mức giảm 8,1%. Trong khi đó, các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng 1/2015, một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ.

Đáng chú ý nhất là lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí với mức tăng ấn tượng lên tới hơn 147%.

tinhhinhdkdnthang1-2015_2_jcxw

(Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1/2015 theo lĩnh vực hoạt động)