baner-introduce

Quốc tế

  • Sản phẩm nhuộm màu may đồng phục y tế cung cấp cho thị trường Mỹ
  • Sản phẩm in, nhuộm sử dụng lam rèm cửa, phông màn, boc ghế nệm gối tựa trong nhà, dù, lều, bọc ghế ngoài trởi cung cấp cho thị trường Châu âu, Mỹ
  • Sản phẩm in hoa trên vải rayon may áo đầm đi biển cung cấp cho thị trường Mỹ
  • Sản phẩm nhuộm màu may đồng phục học sinh cho thị trường Úc
  • Sản phẩm nhuộm màu may đồng phục bảo hộ lao động cung cấp cho thị trường Nhật, Châu Âu, Mỹ