Hoàn tất bình thường

Công ty có khả năng thực hiện các kỹ thuật hoàn tất : tẩy trắng, hồ cứng, hồ mềm, căng bóng, cán bóng, làm mềm, mài …