baner-news

ECO-DYE: Công nghệ nhuộm mới làm giảm lượng nước sử dụng

Là một phần của các hoạt động môi trường tại nhà máy YKK Kurobe (Nhật Bản), YKK đang phát triển phương thức nhuộm “ECO-DYE” sử dụng công nghệ chất lỏng siêu tới hạn (SFD), cho phép giảm lượng nước sử dụng gần như tới mức zero trong quá trình nhuộm khóa kéo.

YKK hoạt động ở 71 nước và khu vực kể cả Nhật Bản. Trong tương lai vấn đề nguồn nước được cho là tăng lên.

Đối với ngành may thì các vấn đề chính gồm giảm sử dụng nước, loại trừ việc xả thải các hóa chất độc hại và nước thải trong gia công.

YKK hiện đang làm việc để ứng dụng công nghệ SFD, một công nghệ nhuộm mới cho nhuộm khóa kéo.

ykk-eco-dye

Công nghệ sử dụng cacbon dioxit (CO2) làm môi trường nhuộm, làm cho có thể giảm sử dụng nước tới mức gần zero và tránh vấn đề nước thải.

Ngoài ra, CO2 có thể được thu gom và tái sử dụng. Một ưu điểm nữa của sử dụng SFD là không yêu cầu sấy khô, tức là góp phần giảm sử dụng năng lượng. YKK hiện đang thử nghiệm và làm việc thêm về phát triển công nghệ “ECO-DYE” kho sản xuất lớn.